Anstånd med skattebetalning

Det går under vissa förutsättningar att få anstånd med att betala in skatt p g a coronaviruset. Det har också lanserats en ny typ av anstånd den 30 mars som benämns som tillfälligt anstånd. Vi vill bara med denna artikel visa var du hos skatteverket hittar blanketter och information.  För mer information om möjligheter för … Läs merAnstånd med skattebetalning

Corona info företag

Corona info företag Corona-viruset har skapat många frågor om hur och vad man kan göra när man det påverkas som företagare. Då händelseutvecklingen går snabbt så gäller det att hänga med och ta del av de åtgärder och stöd som finns tillgängliga och är aktuella. Krispaket efter krispaket presenteras i media och det skapar lätt … Läs merCorona info företag

Förvara datamedia utanför EU

Förvara datamedia utanför EU Nu har Skatteverket lanserat en blankett som är avsedd för att ansöka om tillstånd för förvaring av räkenskapsinformation utanför EU. Att förvara maskinläsbara medier utomlands är tillåtet bara man uppfyller bestämda villkor, om man uppfyller dessa villkor så räcker det att skicka in wen anmälan till Skatteverket. Undantag från att uppfylla … Läs merFörvara datamedia utanför EU

Bokföringsbyrå och ansvar.

Bokföringsbyrå och ansvar En bokföringsbyrå arbetsuppgifter är att utföra redovisningsarbete åt företag. De flesta uppdragen gäller löpande bokföring samt bokslut- och årsedovisningsarbete. Bara för att man har anlitat en bokföringsbyrå innebär det inte att man inte har ansvar för redovisningen. Bokföringsbyrån måste naturligtvis följa rådande lagstiftning och ”god redovisningssed ” därutöver har företaget som anlitat … Läs merBokföringsbyrå och ansvar.

Hållbarhet

Hållbarhet Att arbeta med företagets hållbarhet är många gånger snårigt och tidsödande. Nu har företaget Pure Act lanserat en plattform  som gör det enkelt och smidigt. Med plattformen kan man på ett överskådligt sätt systematisera hållbarhetsarbetet och kommunicera hållbara framsteg. Vi har granskat plattformens gränssnitt samt dess funktioner och kan starkt rekommendera plattformen.  Hållbarhetsarbetet blir … Läs merHållbarhet

Verklig huvudman

Verklig huvudman Fr o m 1 september 2017 gäller en ny lag som innebär att företag och föreningar skall anmäla till Bolagsverket vem som är verklig huvudman. Avsikten med ett register över verkliga huvudmän är att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolagsverket har en tjänst där man kan söka i registret för att få … Läs merVerklig huvudman

Julgåvor och Julfest

Julgåvor och Julfest Representationsgåvor som lämnas i kommersiella sammanhang och syftar till att inleda eller bibehålla en affärsförbindelse är avdragsgilla med högst 180 kr + moms. Skatteverket anser dock att representationsgåvor som ges vid helger (t ex jul) eller personliga högtidsdagar inte är avdragsgilla. Dessa räknas som personlig generositet. Reklamgåvor kan dock vara avdragsgilla. Dit … Läs merJulgåvor och Julfest

Nya bud om momsdeklarationer

Nya bud om momsdeklarationer Skatteverket har nu ändrat sig beträffande beslutet att de näringsidkare med redovisningsperiod = helt beskattningsår ska deklarera moms senast den 26/2. Riksdagen har beslutat att tidpunkten för att lämna momsdeklarationen i vissa fall ska samordnas med deklarationstidpunkten för inkomstskatt. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2014. De gäller redovisningsperioder från och … Läs merNya bud om momsdeklarationer

Moms inte längre i inkomstdeklarationen!

Moms inte längre i inkomstdeklarationen! Möjligheten att deklarera moms i inkomstdeklarationen en gång per år HAR UPPHÖRT. Istället ska redovisning göras i en momsdeklaration. Vilka perioder kan man redovisa? Det finns tre redovisningsperioder; Kalendermånad om beskattningsunderlaget beräknas överstiga 40 miljoner kr för beskattningsåret. Kalenderkvartal om beskattningsunderlaget beräknas uppgå till högst 40 miljon kr för beskattningsåret. Och slutligen … Läs merMoms inte längre i inkomstdeklarationen!

Marginal skatteplanering i enskild firma

Marginal skatteplanering i enskild firma Skatteplanering är en rad åtgärder inom lagens riktmärken för att minska skatten. En hel del skattepengar går att spara men betänk då att din pensions- och sjukpenninggrundande inkomst samtidigt blir lägre. Något som kan svida i plånboken den dag du pensioneras förstås eller om du blir sjuk. Så här kan … Läs merMarginal skatteplanering i enskild firma