Årsredovisning

Ring 08-759 00 01

Vi är proffs på bokslut och årsredovisningar.

Viktigt.

Alla aktiebolag är skyldiga att lämna in en årsredovisning till Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets slut.
Detta gäller även aktiebolag som inte har revisor eller inte har
bedrivit någon verksamhet.
Om aktiebolaget har krav på revision skall även en revisions-
berättelse bifogas.
Årsredovisningen skall lämnas in i tid till Bolagsverket
vid försening tillkommer förseningsavgift.
Man kan ej få uppskov med årsredovisningen.

Kom ihåg!

 • Bestyrk kopior.
 • Skicka in i tid.
 • Fastställelseintyg.
 • Förvaltningsberättelse.
 • Resultaträkning.
 • Balansräkning.
 • Noter.
 • Kassaflödesanalys, större aktiebolag.

Länk till Bolagsverket

Tider

Räkenskapsårets slut /senast inlämning

 • 31 maj 2018/onsdagen den 2 januari 2019
 • 30 juni 2018/torsdagen den 31 januari 2019
 • 31 juli 2018/torsdagen den 28 februari 2019
 • 31 augusti 2018/måndagen den 1 april 2019

Tips!

Det vanligaste är att räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret detta gör att vi stundtals har hög arbetsbelastning med årsredovisningarna. Det händer att vi måste tacka nej till uppdrag.
Om man skall starta ett företag så kan det vara bra att välja ett brutet räkenskapsår för att få sin årsredovisning gjord då inte arbetsbelastningen är så hög.

Krångligt?

Låt oss ta hand om bokslutet och årsredovisningen. Vi hår lång erfarenhet och jobbar effektivt och levererar korrekta årsredovisningar.

Välkommen!