Årsredovisning

Årsredovisning

Alla aktiebolag är skyldiga att lämna in en årsredovisning till Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Detta gäller även aktiebolag som inte har revisor eller inte har bedrivit någon verksamhet. Om aktiebolaget har krav på revision skall även en revisionsberättelse bifogas.

Årsredovisningen skall lämnas in i tid till Bolagsverket, vid försening tillkommer förseningsavgift. Man kan ej få uppskov med årsredovisningen.

Kom ihåg!

Bestyrk kopior.

Skicka in i tid.

Fastställelseintyg.

Förvaltningsberättelse.

Resultaträkning.

Balansräkning.

Noter.

Kassaflödesanalys, större aktiebolag.

Räkenskapsår senast Bolagsverket till handa

 • 2016-10-01 – 2017-09-30  måndagen den 30 april 2018
 • 2016-11-01 – 2017-10-31  torsdagen den 31 maj 2018
 • 2016-12-01 – 2017-11-30  måndagen den 2 juli 2018
 • 2017-01-01 – 2017-12-31  tisdagen den 31 juli 2018
 • 2017-02-01 – 2018-01-31  fredagen den 31 augusti 2018
 • 017-03-01 – 2018-02-28  måndagen den 1 oktober 2018
 • 2017-04-01 – 2018-03-31  onsdagen den 31 oktober 2018
 • 2017-05-01 – 2018-04-30 f redagen den 30 november 2018
 • 2017-06-01 – 2018-05-31  onsdagen den 2 januari 2019
 • 2017-07-01 – 2018-06-30  torsdagen den 31 januari 2019
 • 2017-08-01 – 2018-07-31  torsdagen den 28 februari 2019
 • 2017-09-01 – 2018-08-31  måndagen den 1 april 2019

Krångligt?

Låt oss ta hand om bokslutet och årsredovisningen. Vi hår lång erfarenhet och jobbar effektivt och levererar korrekta årsredovisningar.