Bokföringsbyrå och ansvar.

Bokföringsbyrå och ansvar En bokföringsbyrå arbetsuppgifter är att utföra redovisningsarbete åt företag. De flesta uppdragen gäller löpande bokföring samt bokslut- och årsedovisningsarbete. Bara för att man har anlitat en bokföringsbyrå innebär det inte att man inte har ansvar för redovisningen. Bokföringsbyrån måste naturligtvis följa rådande lagstiftning och ”god redovisningssed ” därutöver har företaget som anlitat … Läs mer Bokföringsbyrå och ansvar.