Verklig huvudman

Verklig huvudman Fr o m 1 september 2017 gäller en ny lag som innebär att företag och föreningar skall anmäla till Bolagsverket vem som är verklig huvudman. Avsikten med ett register över verkliga huvudmän är att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolagsverket har en tjänst där man kan söka i registret för att få … Läs mer Verklig huvudman